Bewegingsbegeleider/ster

Naam organisatie: De Sleutel, Ontmoetingscentrum en Kringloopwinkel
Website:
 http://zorgvoorelkaarbreda.nl/ 
Facebook:
https://www.facebook.com/desleutelbreda/                                                                                                                                  

Functienaam: Bewegingsbegeleider/ster

Omschrijving van de organisatie:
Zorg voor elkaar Breda:
geeft onafhankelijke en betrouwbare informatie op het gebied van wonen, zorg, bewegen, cursussen, welzijn en inkomen. Hier werken bewoners, vrijwilligers en professionals samen.  
Ontmoetingscentrum De Sleutel:
is een bruisend ontmoetingscentrum, waar iedereen, jong en oud, welkom is. Er is plaats voor gezelligheid, creativiteit, activiviteiten, spelen, educatie en er is een kringloopwinkel.

Omschrijving werkzaamheden:

In 2018 is er een mooie beweegtuin opgezet, liggend aan de Kesterenlaan, achter de flat aan de Alexberg. Deze wordt echter nog maar weinig gebruikt. Als bewegingsbegeleider/ster is het de bedoeling dat je buurtbewoners gaat motiveren en activeren om samen de beweegtuin te gaan gebruiken en je begeleidt hen daarbij. In eerste instantie krijg je ondersteuning van de beweegcoach van Zorg voor Elkaar Breda en iemand van Ontmoetingscentrum De Sleutel. Later is het de bedoeling dat je het alleen gaat draaien.

Doelstelling: Het gaat om een laagdrempelige manier van bewegen, ieder naar eigen vermogen, wat voor eenieder gezond is.
Tijdelijk of onbepaalde tijd: Onbepaalde tijd, in overleg voor gemiddeld 10 uur per maand en 120 uur per jaar.
Gewenste dag en/of tijd: In overleg met de sportcoach en medewerker/ster van De Sleutel te bepalen.

Wat wordt er vanuit de organisatie van de vrijwilliger verwacht?

  • Er wordt gezocht naar een vrijwilliger die passie heeft voor sport. Wanneer de bewegingsbegeleider/ster een aantoonbare sportachtergrond heeft, zou dit de voorkeur hebben.

Wat biedt de organisatie?

  • Begeleiding tot je deze activiteit zelf kan draaien en vorm kan geven

Contactgegevens:
Naam: Natasja donkers
E-mailadres: fdonkers@casema.nl
Telefoonnummer: 06 – 245 25 047