Ontstaan van Wonen+
Vanuit het Wijkimpuls, gestart in 2014 door gemeente Breda en woningcorporaties, is geld uitgetrokken voor bestaande en nieuwe initiatieven in wijken, die leiden tot participatie, werkgelegenheid en leefbaarheid. Kesteren & Muizenberg is één van de zes Wijkimpulsgebieden. Het Bekom, gemeente Breda, Alwel en Laurentius nemen het initiatief om Wonen+ te organiseren met bewoners uit Kesteren & Muizenberg. Woningcorporatie WonenBreburg heeft geen huurwoningen in Kesteren & Muizenberg.

Waarom Wonen+
In de buurten Kesteren & Muizenberg wonen nogal wat huurders die weinig binding hebben met de buurt. Daardoor ontstaat er anoniem woon- en leefgedrag. Dit heeft een negatief effect op de buurt. Om dit te doorbreken, wil Wijkimpuls graag bewoners naar Kesteren en Muizenberg trekken die hun leven op orde hebben en tijd hebben om wat voor de buurt te betekenen. De huishoudens moeten wel een stabiel inkomen waarmee ze in aanmerking komen voor een sociale huurwoning.

Met het project Wonen+ wil men sociale huurwoningen die vrijkomen alleen toewijzen aan nieuwe bewoners die een maatschappelijke bijdrage gaan leveren aan deze buurt, met het doel dat huishoudens zich vestigen én verbinden met de buurt. Deze vorm van bewonersparticipatie bestaat al in de buurt Geeren Zuid en in andere steden.

Voor wie is Wonen+
Nieuwe woningzoekenden (geen zittende huurders) met een sterke sociaaleconomische status, kunnen solliciteren naar een huurwoning in Kesteren & Muizenberg met een presentatie bij de huidige bewoners, over wat zij willen betekenen voor de buurten. Zij gaan vrijwilligerswerk doen in Kesteren & Muizenberg in samenwerking met bewoners en vrijwilligersorganisaties in deze buurt. Wanneer huurders open staan voor 240 uur vrijwilligerswerk, verdeeld over twee jaar, krijgen zij voorrang op een huurwoning in deze buurt.